Vacature: Coördinator Projecten (1.0 fte)

De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. We ondersteunen dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. In de regio’s van Amsterdam zijn we actief in het diaconaal opbouwwerk.
De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

In verband met vertrek van de huidige collega zoeken we een

coördinator projecten (1.0 fte)

Taken en verantwoordelijkheden

 De projectcoördinator maakt deel uit van het managementteam en is medeverantwoordelijk voor uitvoering, ontwikkeling en vernieuwing van het beleid van de Diaconie
 Strategisch beleid t.a.v. (nieuwe) projecten en programma’s, bezinning op het ‘waarom’ van een project
 Leidinggeven aan de collega’s in de projecten en in het diaconaal opbouwwerk
 Planning en verantwoording van projecten voor opdrachtgevers en financiers (inhoudelijk en financieel)
 Fondsenwerving (kerken, overheid, bedrijven, donateurs, vermogensfondsen).
 Communicatie met het College van Diakenen en met samenwerkingspartners van de Diaconie

Functie-eisen

We zoeken een collega die

 Werkt vanuit de inspiratie van het evangelie, die in staat is de missie van de Diaconie te formuleren en te actualiseren en die mensen daaraan weet te binden
 Het krachtenveld waarin de Diaconie opereert kan overzien, hierin strategisch kan opereren en nieuwe kansen kan creëren
 Beschikt over bestuurlijke en leidinggevende vaardigheden
 In staat is een breed netwerk te creëren en te onderhouden
 Samenwerkingsverbanden kan opzetten tussen mensen en organisaties
 Beschikt over de flexibiliteit om in een kleine organisatie verschillende taken uit te voeren op verschillend niveau.
 Liefst woonachtig is in of nabij Amsterdam

Wat we bieden:

Een afwisselende baan met veel ruimte voor eigen inbreng en creativiteit en samenwerking met een team van leuke en gedreven collega’s.

Een fijne werkplek in het prachtige Corvershof, waar het altijd levendig is vanwege de vele bijzondere projecten en de sociale ondernemingen die hier zijn gehuisvest. In de patio staat een kas die dient als ontmoetingsplaats en flexplek. In het Corvershof komen verschillende werelden samen en is het nooit saai.
De aanstelling is in eerste instantie voor een jaar, met uitzicht op verlenging. De Protestantse Diaconie volgt de arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
Een assessment maakt deel uit van de sollicitatieprocedure.

Meer informatie over deze functie bij Hanneke van Bezooijen ( 06 10988523, h.vanbezooijen@diaconie.org)
Sollicitaties (liefst per email) voor 11 december.
Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. mevr. H. van Bezooijen
h.vanbezooijen@diaconie.org
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.