Kickoff “Noordas” in de Ark

Kickoff “Noordas” in de Ark

Verleden maand vond de aftrap van de NoordAs plaats in de Ark in Noord. Tijdens deze ochtend spraken we met elkaar over armoede, ongelijkheid, woningnood maar ook over hoop, en kansen in stadsdeel Noord. De NoordAs is een community van buurtbewoners, diaconaal opbouwwerkers en andere betrokkenen. Zij zetten zich samen in voor de mensen die door verschillende omstandigheden minder te makken hebben. Ze kaarten onrechtmatigheden aan, bieden elkaar steun en leren van elkaar door verhalen te delen en te luisteren. Prachtig en belangrijk werk doen ze! Het was bijzonder om te zien dat de opkomst en betrokkenheid groot waren.

Geef een reactie