Buurthulp West

De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.

Samen met de kerken en andere partners in Amsterdam West verkent de Protestantse Diaconie de mogelijkheid om in deze regio een vorm van buurthulp te ontwikkelen. Daarvoor zoeken we een ‘kwartiermaker’ die samenwerkingsverbanden opbouwt, een spreekuur vestigt, vrijwilligers werft en een trainingsaanbod ontwikkelt.

De Protestantse Diaconie zoekt een kwartiermaker die het project ‘buurthulp West’ opbouwt (0,8 fte)We zoeken een collega

Meer informatie over deze functie is hier te vinden kwartiermaker-west-profiel
of op te vragen bij bij Arend Driessen: 06 20879175, a.driessen@diaconie.org


Sollicitaties (liefst per email) voor 2 mei bij:


Protestantse Diaconie Amsterdam
t.a.v. dhr. A. Driessen (a.driessen@diaconie.org)
Nieuwe Herengracht 18
1018 DP Amsterdam

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.