De reactietermijn voor deze vacature is verlopen.


De Diaconie van de Protestantse Kerk van Amsterdam zet zich al eeuwenlang in voor een rechtvaardige en barmhartige samenleving. De Diaconie ondersteunt dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen die eenzaam zijn of in armoede leven. De Diaconie is een kleine organisatie, waar waarden als gastvrijheid, inclusiviteit en omzien naar elkaar samen gaan met waardering voor eigen initiatief en ondernemerschap.


In samenwerking met Hoop voor Noord, een multiculturele kerk in Amsterdam-Noord, bouwt de Diaconie aan een netwerk van vernieuwende projecten die buurtbewoners een steuntje in de rug bieden om het vol te houden in een situatie van armoede. Met In.kas oefenen mensen samen om grip te houden op hun budget. Het hostingproject is in ontwikkeling en is een mogelijkheid om je talenten te oefenen. De Sociale Kruidenier is een winkel die mensen een kans biedt hun bestaan weer op orde te krijgen, en is gevestigd in kerkgebouw ‘de Ark’ waar de Protestantse Diaconie samen met de wijkkerk een Diaconaal Centrum ontwikkelt.


De opbouwwerkers van de Protestantse Diaconie en Hoop voor Noord hopen op een collega die deze, en later mogelijk ook andere, gezamenlijke projecten uitvoert en verder ontwikkelt. Hij/zij onderhoudt daartoe ook contacten met andere (hulp) organisaties in Amsterdam-Noord.


We zoeken een diaconaal werker in Amsterdam-Noord