Stil staan

Het is rustig. Mijn vakantie zit er al op en ik werk me gestaag door het papierwerk heen dat er altijd ligt in de zomer. De eindverslagen over afgelopen seizoen. Een accreditatie verzoek. Referenties voor de jongeren die net naar huis zijn. Overeenkomsten voor de jongeren die in September gaan komen. De aanvragen voor het nieuwe seizoen.
Het voelt als saai werk. Steeds weer uitleggen waarom je bepaalde keuzes maakt. Een jaar dat goed verlopen is, ook op papier nog moeten beschrijven. Het voelt als bureaucratie, en soms ook een beetje onnodig. Stil staan, terwijl je zoveel andere dingen kan doen met je tijd.
Maar als schrijvend en piekerend brengen al deze verslagen me toch weer op nieuwe gedachten. Ik neem tijd om na te denken over wat er dit jaar goed ging, waar ik blij mee ben. En ook om eens kritisch na te denken over wat er beter kan. Welke fouten heb ik gemaakt? Welke steken laten vallen? En: hoe kan ik dat komend jaar beter doen?
Langzaam aan ontstaan er nieuwe ideeën voor komend jaar, en krijg ik nieuwe energie. Ik wil aan de slag met nieuwe partners die we kunnen betrekken, nieuwe trainingen die we aan kunnen bieden. Meer tijd nemen voor gesprek en reflectie met de jongeren komend jaar.
Stil staan, tijd nemen voor reflectie. Soms je zelfs even vervelen.
Saai? Soms wel. Maar het levert wat op. Een rustige zomer is zo gek nog niet.


Hanske Mulder is projectleider van het Missionhouse


Het Mission House Amsterdam is een internationale christelijke leefgroep van jongeren. Zij komen via het Erasmus programma uit heel Europa. Ze leven een jaar lang samen in het Mission House en doen tien maanden lang fulltime vrijwilligerswerk binnen de verschillende diaconale projecten in Amsterdam. Zo zetten zij zich in voor mensen met een verstandelijke beperking, dak- en thuislozen, jongeren met problemen en ouderen.