Feest in het oude Corvershof

De discussie over hoe we omgaan met onze befaamde maar dubieuze ‘helden’ uit de tijd van de VOC, Jan-Pieterszoon Coen, Michiel de Ruyter en anderen, raakt ook aan de namen van Corver en Trip. Het echtpaar Johan Corver en Sara Maria Trip, beiden stierven jong, liet bij testament honderdduizend florijnen na aan de Diaconie voor de bouw van een tehuis voor ‘aan de armoede vervallen echtparen’. Dat was, in de tijd van de grote oude mannen- en besjeshuizen, een novum, maar wel een novum met een bijsmaakje. Het begint met de trivialiteit dat in datzelfde testament werd gestipuleerd dat beider wapens - de tripjes (klompen) van Trip en de korfjes van Corver - op de gevel moesten prijken om zo hun naam onsterfelijk te maken. Het rijmpje dat men onder die wapens in steen liet uithakken maakt het er niet beter op. Het luidt 'zo weldoen lof verdient en armenzorg beloning, druipt Corvers naam en Trips, op ieders tong als honingh’. Een loftuiting die tegelijk goed weergaf dat er wellicht toch sprake was van een bijmotief bij al dat goed doen.
Maar, en daar gaat het nu even om, de erfenis van Corver was ook op een andere wijze niet van smetten vrij; koloniale smetten wel te verstaan. Er was namelijk veel geld verdiend met slaven- en wapenhandel, met name in kolonies van wat men destijds West-Indië noemde, Suriname onder andere. Terugblikkend op die tijd was het dus niet allemaal zo mooi en nobel die weldoenerij maar kleefde er bloed aan al dat geld en zou je je eigenlijk moeten schamen voor het Corvershof.
Toch... dit weekend was ik op het ‘Open meal with Refugees’. Een bijeenkomst georganiseerd door Sahr John, een van de medewerkers van de Diaconie. Sahr John komt uit Sierra Leone en organiseert via Facebook iedere maand zo’n feestje in de Kas, de overkapte binnenplaats van Corvershof. Daar speelde zaterdag de WorldHouseFusion Band, werd er gekookt door de WorldHouse Kitchen en stroomden tientallen vluchtelingen en vrijwilligers en gasten binnen en ontstond er spontaan een geweldige party. En toen dacht ik.... als die oude Corver dit nou eens had kunnen zien en had geweten wat er nu met zijn erfenis is gebeurd en hoe zijn mooie statige pand veranderd is in een veilige haven voor mensen uit alle delen van de wereld, van wie velen uit voormalige koloniën en gebieden die ooit zijn uitgebuit door onze compagnieën. Hoe goed is het dan om die korfjes en tripjes te zien boven de ingang en iedereen juist op die plek welkom te mogen heten. Wat een overwinning op het verleden eigenlijk.

Paul van Oosten